FOODClicks

FOODClicks adalah portal setempat untuk Aplikasi Borang-borang Tempahan, Aduan, Pengurusan Maklumat, Status Permohonan dan Pentadbiran yang dipacu oleh Teknologi Maklumat (IT) secara Online.

Dibangunkan secara in-house oleh Unit IT & Teknikal, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, UPM, diharapkan portal ini akan membantu urusan pentadbiran dan pengurusan secara lebih berkesan, seterusnya memanfaatkan penggunaan ICT secara lebih meluas di Fakulti.

Selain itu pembangunan dan penerokaan sistem dan aplikasi baru akan dijalankan dari masa ke semasa, secara berperingkat, mengikut keperluan dan kesesuaian di Fakulti.

Unit IT & Teknikal,
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, UPM.